Web Analytics

Over Groningen

Over Groningen

De historische Ommelander wijken Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier werden oorspronkelijk grotendeels bevolkt door Friezen. In de 15e eeuw was de stad Groningen en de omliggende gebieden echter grotendeels Saksisch geworden. Tegenwoordig worden overal in de Ommelanden Nedersaksische dialecten gesproken, en in sommige dorpen in het Westerkwartier wordt nog steeds Fries gesproken. Groningen is met 251 inwoners per vierkante kilometer de dunstbevolkte provincie van Nederland.

Link toevoegen

Link toevoegen